Anna Eriksson Föreläsare

Föreläsare för

Minuterna innan covid-19-vaccinet godkändes

Anna Eriksson är Förvaltningsansvarig i staben för Verksamhetsområde Tillstånd på Läkemedelsverket. Anna är förvaltningsledare för objektet Ansökan och Anmälan, vilket förvaltar och utvecklar IT-stöd som används inom godkännandeprocessen. Objektet inkluderar även IT-stöd som därefter tillgängliggör informationen så att den kan användas i andra parters IT-system, t.ex. förskrivarstöd.