Profilbild för Carl Johan Orre

Carl Johan Orre Föreläsare

Patient och närståenderepresentant
Malmö Universitet

Föreläsare för

Patienten som medskapare av sin vårddokumentation

Onsdag 19 maj 2021 16:20 - 16:40 1. Live

Patientrepresentant i ledningsgruppen för Helsingborgs lasarett. Universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DVMT, och är programledare för it och ekonomiprogrammet.