Profilbild för Anna Saur Öberg

Anna Saur Öberg Föreläsare

Patient- och medborgaransvarig, Skånes Digitala Vårdsystem, SDV.
Region Skåne

Föreläsare för

Patienten som medskapare av sin vårddokumentation

Onsdag 19 maj 2021 16:20 - 16:40 1. Live

Anna har lång erfarenhet från sjukvården. Först som specialistsjuksköterska i anestesi och har därefter arbetat mycket med kvalitetsfrågor. Senaste åren har hon varit chef för patientsäkerhet på Skånes universitetssjukvård.