Harald Roos Föreläsare

Ordförande styrgruppen för Skånes digitala vårdsystem, SDV.
Region Skåne

Föreläsare för

Patienten som medskapare av sin vårddokumentation

Onsdag 19 maj 2021 16:20 - 16:40 1. Live

Harald Roos är läkare, ortoped, docent och varit chef i 20 år, senast som förvaltningschef för Skånes sjukhus nordväst, Helsingborg. Nu är han aktiv ordförande i det största omställningsprojektet i Region Skånes historia.