Profilbild för Sanna Åsberg

Sanna Åsberg Föreläsare

Informatiker, informationsarkitekt
Region Östergötland

Föreläsare för

Från ord till handling

Tisdag 13:00 - 14:30 5. Live

Personlig presentation
Har det senaste året arbetat med en informatikpilot för vårdförlopp hjärtsvikt och ingår nu i SKR:s stödfunktion för System för kunskapsstyrning i arbetsgruppen för informatik och uppföljning av vårdförloppen.