Profilbild för Sanna Åsberg

Sanna Åsberg Föreläsare

Informatiker, informationsarkitekt
Region Östergötland

Föreläsare för

Från ord till handling

Tisdag 18 maj 2021 13:00 - 14:30 5. Live