Profilbild för Maziar Mohaddes Ardebili

Maziar Mohaddes Ardebili Föreläsare

VGR, Göteborgs universitet

Föreläsare för

Från ord till handling

Tisdag 13:00 - 14:30 5. Live

Paneldeltagare för

Virtuella kliniska prövningar

Onsdag 11:00 - 12:00 2. Live

Personlig presentation
Maziar Mohaddes arbetar som överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och är docent vid Sahlgrenska akademin. Han är vetenskaplig sekreterare inom Svensk Ortopedisk Förening och ordförande för NPO rörelseorganens sjukdomar. Maziar deltar regelbundet vid nationella och internationella vetenskapliga möten som talare. Han har en 20-årig erfarenhet som läkare och har under de senaste tio åren, vid sidan om klinisk tjänstgöring, arbetat aktivt med forskning samt kvalitetsförbättringar inom hälso- och sjukvården.