Profilbild för Fredrik Öberg

Fredrik Öberg Föreläsare

Origo

Föreläsare för

Personlig presentation
Biträdande överläkare, anestesi och intensivvård, Karolinska Solna