Profilbild för Mats Löfström

Mats Löfström Föreläsare

Fiality Publishing
Personlig presentation
Mats är författare och debattör.

Böckerna behandlar maktspelet inom it-världen och vad det för med sig i form av bristfälliga lösningar och frustrerade användare och personal. I den senaste som heter Ingrid, beskrivs hur en upphandling av ett sjukvårdssystem går till i en fiktiv region.

I debatten pekar Mats framförallt på behovet av att använda sig av beprövad kunskap både från teknik och profession om hur goda it-system ska byggas och att verksamhetens krav (speciellt vårdens) alltid ska vara styrande då beslut fattas.

Mats var med också på Vitalis 2020 med ett föredrag om den svenska ehälsans it-infrastruktur.