Profilbild för Tobias Leverin

Tobias Leverin Föreläsare

Projektledare
Sveriges Kommuner och Regioner

Föreläsare för

Lyckas med välfärdsteknik och förändringsledning - hur svårt kan det vara?

70 % av förändringsinitiativen misslyckas. SKR Kompetenscenter välfärdsteknik hjälper er att inte bli en av dem. Följ med oss på en förändringens berg och dalbana med fokus på införande av välfärdsteknik. Vi kommer att ge exempel på vanliga fallgropar och vad ni kan göra för att undvika att falla platt.

Personlig presentation
Jag är projektledare för Grästorp kommuns arbete inom SKR:s projekt under 2020-2022 med målet att takten på införandet av välfärdsteknik inom äldreomsorgen i Sveriges 290 kommuner.

Min bakgrund är datakonsult sedan 20 år, samt kommunpolitiker med en pausad tjänst som kommunalråd för att kunna delta i det nationella SKR-projektet.