Profilbild för Petter Aasa

Petter Aasa Föreläsare

Co-Founder COO
Vitala

Föreläsare för

Fokus sekundärprevention: individanpassad fysisk aktivitet inom primärvården

Co-Founder och COO på health-tech företaget Vitala.

Personlig presentation
Petter Aasa har under de senaste åren arbetat inom den svenska e-hälsomarknaden med ett starkt fokus på prevention och sekundärprevention. Han har sedan tidigare varit med och drivit e-hälsotjänsten Träning på Recept och hjälpt patienter över hela Sverige få diagnosspecifika tränings- och rehabiliteringsprogram. Nu är han operativchef och medgrundare av Vitala.