Profilbild för Jonas Svensson

Jonas Svensson FöreläsareUtställare

VD
TwoAct AB

Föreläsare för

Personlig presentation
Jonas är den lilla kuratorn som blivit partner med Microsoft, varit i Kina med AstraZeneca, varit projektledare för statligt finansierade projekt med GARMIN, RISE och offentlig sektor.

Jonas koncept som stärker barns psykiska hälsa och skolgång är beräknat av RISE bespara svensk skola och BUP 670 miljoner kommande fem åren.
Den största skillnaden gör vi genom att arbeta preventivt och med helhetstänk.