Profilbild för Ola Linder

Ola Linder Paneldeltagare

Funktionsrätt Sverige

Paneldeltagare för

Demokrati + trygghetssystem = sant?

Måndag 6 december 2021 12:30 - 13:30 G4

Ola Linder, jurist hos Funktionsrätt Sverige, har ett engagemang för mänskliga rättigheter genom civilsamhället, under de senaste åren inom funktionsrättsrörelsen.