Pia Emanuelsson Moderator

Moderator för

Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning

Tisdag 14:30 - 15:30

Ombudsman Funktionsrätt Göteborg, paraplyorganisation för 51 funktionshinderföreningar i Göteborg.