Kjell Stjernholm Föreläsare

Studieförbundet Vuxenskolan

Föreläsare för

MITT VAL

Måndag 6 december 2021 11:00 - 12:00 R24-25

Verksamhetsansvarig på Studieförbundet Vuxenskolans förbundskansli med fokus på verksamhet för personer med funktionsvariationer. Grundare av Momsteatern i Malmö. Med på seminariet kommer även en person (ej klart med namn) från Mucf.