Lisa Sennström Föreläsare

Upphandlingsmyndigheten

Föreläsare för

Ställ krav vid upphandling för att förhindra brott mot mänskliga rättigheter

Tisdag 13:30 - 14:00 Globala scenen

upphandlingsjurist på hållbarhetsenheten, Upphandlingsmyndigheten