Profilbild för Kim Nilke Nordlund

Kim Nilke Nordlund Paneldeltagare

Generalsekreterare
Unga Reumatiker

Paneldeltagare för

Personlig presentation
Generalsekreterare för Unga Reumatiker och spetspatient. Driver också "Ett sjukt friskt liv", en plattform för tankar, känslor, tips och pepp för dig som lever med kronisk sjukdom.

ungareumatiker.se /
ettsjuktfrisktliv.se