Ulf Johansson Dahre Moderator

Enskilda Högskolan Stockholm

Moderator för

Nationella minoriteters delaktighet och inflytande i Sverige

Tisdag 7 december 2021 14:00 - 15:00 G4

docent och lektor i mänskliga rättigheter, Enskilda Hölgskolan Stockholm