David Bergström, k Paneldeltagare

Socialförvaltningen, Helsingborgs stad

Paneldeltagare för

Invånarmakt för mänskliga rättigheter

Måndag 12:30 - 13:30

Kommunikatör för brukardelaktighet och föreningssamverkan