Profilbild för Elisabet Johansson

Elisabet Johansson Föreläsare

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Föreläsare för

Personlig presentation
Utvecklingsledare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Är uppdragsledare för regeringsuppdraget att främja samverkan mellan civilsamhällets organisationer och offentliga aktörer.