Sara-Elvira Kuhmunen Paneldeltagare

Sáminuorra

Paneldeltagare för

Samernas rätt till fritt och informerat förhandssamtycke

Måndag 6 december 2021 15:30 - 17:00 G2

Ságadoalli/Ordförande, Sáminuorra (svenska samernas riksungdomsförbund)