Jenny Wik-Karlsson Paneldeltagare

Sámiid Riikkasearvi

Paneldeltagare för

Samernas rätt till fritt och informerat förhandssamtycke

Måndag 6 december 2021 15:30 - 17:00 G2

Verksamhetschef / Förbundsjurist, Sámiid Riikkasearvi (Svenska Samernas Riksförbund)