Kristina Sehlin MacNeil Moderator

Várdduo - Centre for Sami Research

Moderator för

Samernas rätt till fritt och informerat förhandssamtycke

Måndag 6 december 2021 15:30 - 17:00 G2

Forskare, Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet