Peter Johansson Paneldeltagare

Göteborgs universitet

Paneldeltagare för

Samernas rätt till fritt och informerat förhandssamtycke

Måndag 6 december 2021 15:30 - 17:00 G2

Forskare, institutionen för globala studier, Göteborgs universitet