Tor Gustafsson Föreläsare

Funktionsrätt Sverige

Föreläsare för

Hur kan fler komma till tals när samhället utformas?

Tisdag 12:30 - 13:00 Lilla scenen

Kommunikatör för projektet Rätt från början.