Emil Erdtman Föreläsare

Lunds tekniska högskola

Föreläsare för

Hur kan fler komma till tals när samhället utformas?

Tisdag 12:30 - 13:00 Lilla scenen

Emil Erdtman är doktorand vid Certec, Lunds tekniska högskola och forskar om förändringsprocesser för universell utformning.