Stefan Gustavsson Föreläsare

Inera
Personlig presentation
Ansvarig för Samverkansarkitekturen på Inera