Profilbild för Robert Winter

Robert Winter Föreläsare

VD
Elastisys
Personlig presentation
Elastisys tillhandahåller drifttjänster runt den healthcare-anpassade container-plattformen Compliant Kubernetes (https://compliantkubernetes.io/). Compliant Kubernetes är 100% open source och tillgängligt på en stor mängd europeiska och svenska molnleverantörer.

Compliant Kubernetes låter vårdgivare och leverantörer dra nytta av innovationshastigheten som kommer av en modern containerbaserad plattform men under fullständig efterlevnad för GDPR och nationella sjukvårdslagstiftningar som t.ex. PDL eller HIPAA i USA.

Elastisys tillhandahåller också en mängd ytterligare driftade tjänster som databas, meddelandekö, cache etc som låter kunder utveckla med de verktyg de är vana vid från de stora amerikanska molnleverantörerna men på deras val av underliggande molnplattform - allt från europeiska moln till egna datorhallar.

Genom att tillhandahålla en ehälso-anpassad plattform som är molnagnostisk och komplett med de verktyg som behövs för fullgod regelefterlevnad, ger Compliant Kubernetes möjligheten att snabbt expandera till nya marknader på ett sömlöst sätt.