Profilbild för Oksana Renström

Oksana Renström Föreläsare

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Malå Kommun

Föreläsare för

Digifysiska vårdkontakter ökar tryggheten för personer på särskilda boenden

Oksana är utbildad sjuksköterska i Ryssland. Hon har arbetat på sjukstugan i Malå under flera år. Därefter som sjuksköterska inom äldreomsorgen i Malå kommun. Numera är hon
medicinskt ansvarig sjuksköterska i Malå kommun. Sedan 2016 är hennes huvuduppgifter är patientsäkerhet och kvalitetsarbete. Oksana deltar i projektet.