Profilbild för Johan Quist

Johan Quist Föreläsare

Forskare
Centrum för tjänsteforskning

Föreläsare för

Personlig presentation
Docent i företagsekonomi och vice föreståndare vid Centrum för tjänsteforskning