Profilbild för Klara Palmberg Broryd

Klara Palmberg Broryd Föreläsare

PhD
Broryd industrier AB

Föreläsare för

Personlig presentation
Klara Palmberg Broryd är civilingenjör och forskare från Luleå tekniska universitet och teknologie doktor i komplexitet. Hon har under många år varit verksam som strategi- och förnyelsedirektör i Nacka kommun och är författare till både "Att driva omställningen till Nära vård - Handbok om att hantera komplexa system" och i augusti 2021 kommer den nya boken "Komplexitet – enklare navigerat, bättre hanterat". Redan i sin avhandling 2009 skrev hon om att leda och driva utveckling i komplexitet och sedan dess arbetar hon med att utveckla teoretiska modeller om hur vi bäst jobbar i komplexa system och hur vi omsätter dessa i praktiken.