Erika Ericsson Föreläsare

Samordnare
Sveriges Kommuner och Regioner
Personlig presentation
Arbetar på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som samordnare för den nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation, en del av Nationellt system för kunskapsstyrning.