Profilbild för Björn Olars

Björn Olars Föreläsare

Region Dalarna
Personlig presentation
Förvaltare för 1177 Vårdguidens e-tjänst Stöd och behandling - Digitaliseringsavdelningen, Region Dalarna.
Tidigare nationell samordnare för designnätverket för Stöd och behandling.
Designer för etablerade digitala stödprogram, däribland; Astmakollen och Gravidstödet.
Kontakt @
bjorn.olars@regiondalarna.se