Profilbild för Johanna Romare

Johanna Romare ModeratorUtställare

Uppsala universitet

Moderator för

Demokrati och mänskliga rättigheter – en konflikt?

Måndag 13:00 - 14:00 1 - Live från UKK

Personlig presentation
Lektor i etik och projektledare för Uppsala universitets regeringsuppdrag i mänskliga rättigheter.