Profilbild för S’bu Innocent Zikode

S’bu Innocent Zikode Föreläsare

Föreläsare för

The Per Anger Prize 2021

Onsdag 15:30 - 16:30 6

Prize winner

Talare för

Invigning

Måndag 10:00 - 12:00 1 - Live från UKK