Profilbild för Anna Wigenmark

Anna Wigenmark FöreläsareUtställare

Föreningen Ordfront

Föreläsare för

Invigning

Måndag 10:00 - 12:00 1 - Live från UKK

Ordförande för Föreningen Ordfront, Mänskliga Rättighetsdagarnas huvudman.

Moderator för

Personlig presentation
Anna Wigenmark är Generalsekreterare för Föreningen Ordfront och människorättsjurist. Hon har tidigare arbetat som människorättsjurist hos Civil Rights Defenders och som MR-handläggare på Fonden för mänskliga rättigheter. Hon är utbildad i Uppsala och har även en bakgrund som journalist. Anna utbildar i flera olika MR-frågor, ESK-rättigheter särskilt rätten till bostad, det internationella kontrollsystemet och utvecklingen av detsamma, antiterrorismåtgärders inskränkning och kränkningar av mänskliga rättigheter samt frågor om straffrättsligt ansvar för allvarliga människorättskränkningar, exv. ICC.