Johanna Rudmark Hagström Moderator

Uppsala Stadsmission

Moderator för

Temamingel: Rätten till bostad

Onsdag 11:40 - 12:10

Socialchef, Uppsala Stadsmission

Paneldeltagare för

Vad förhindrar förverkligandet av bostaden som rättighet?

Onsdag 12:30 - 13:30 2

Någon eller några representanter för exempelvis Uppsala stadsmission kan inbjudas till att vara en part i diskussionen av lösningar och hinder och för att få utomståendes perspektiv på var det uppstår glapp mellan stolarna, som gör att människor hamnar i mellan och inte får sin rätt tillgodosedd.