Jennie Björstad Föreläsare

Living Cities

Föreläsare för

Moderator för

Temamingel: Segregation och ojämlikhet

Tisdag 11:40 - 12:10

Sociolog, Living Cities