Profilbild för Mikael Morberg

Mikael Morberg Moderator

Mångkulturellt centrum - MKC

Moderator för

Temamingel: Segregation och ojämlikhet

Tisdag 11:40 - 12:10

Verksamhetsutvecklare, Mångkulturellt centrum

Paneldeltagare för

Coronas socioekonomiska effekter – en fråga om hur vi bor?

Onsdag 09:00 - 10:00 2

Mikael Morberg heter jag och arbetar med kunskaps- och utvecklingsfrågor på Mångkulturellt centrum och inom föreningen LUCS (Lokalt Unescocenter för samverkan. Jag har 30 års erfarenhet av tvärsektoriellt kultur- och samhällsarbete inom frågor om stads- och platsutveckling, ojämlikhet, MR-frågor, social hållbarhet i teori, politik och praktik.

Personlig presentation
Mikael Morberg heter jag och arbetar med kunskaps- och utvecklingsfrågor på Mångkulturellt centrum och inom föreningen LUCS (Lokalt Unescocenter för samverkan). Jag har 30 års erfarenhet av tvärsektoriellt kultur- och samhällsarbete inom frågor om stads- och platsutveckling, ojämlikhet, MR-frågor, social hållbarhet i teori, politik och praktik.