Profilbild för Aygül Kabaca

Aygül Kabaca Moderator

Moderator för

Temamingel: Segregation och ojämlikhet

Tisdag 11:40 - 12:10

Utbildningschef, Mångkulturellt centrum

Coronas socioekonomiska effekter – en fråga om hur vi bor?

Onsdag 09:00 - 10:00 2

Utbildningschef, Mångkulturellt centrum - MKC. Aygül är sakkunnig i jämlikhets- och inkluderingsfrågor med bakgrund i globalt utvecklingssamarbete med fokus på Mänskliga Rättigheter. Sedan 2015 är hon verksam på stiftelsen Mångkulturellt centrum - MKC i Fittja, Botkyrka där hon ansvarar för det strategiska kunskapsarbetet, samt föreläser för och processleder privata och offentliga sektorn samt civilsamhället i mångfalds- och förändringsarbete.