Profilbild för Matilda Rehn

Matilda Rehn ModeratorUtställare

DELMOS

Moderator för

Temamingel: Segregation och ojämlikhet

Tisdag 11:40 - 12:10

Analytiker på Delegationen mot segregation