Profilbild för Hanna Soldal

Hanna Soldal Föreläsare

Svenska Kyrkans Unga

Föreläsare för

Temamingel: Konflikt och klimatförändringar

Måndag 12:25 - 12:55

Svenska Kyrkans Unga