Profilbild för Alex Brekke

Alex Brekke Föreläsare

Amazon Watch Sverige

Föreläsare för

Temamingel: Konflikt och klimatförändringar

Måndag 12:25 - 12:55

Generalsekreterare för Amazon Watch Sverige och grundare av organisationen i Sverige.

Urfolkens roll i klimatkampen

Tisdag 09:00 - 10:00 2

Paneldeltagare för

Kränker dina pensionspengar andras rättigheter?

Onsdag 10:30 - 11:30 2

Generalsekreterare för Amazon Watch Sverige och grundade även organisationens svenska avdelning för 7 år sedan. Alex sitter även i styrelsen för Spädbarnsfonden och Svenska Freds och Skiljedomsföreningen.

Personlig presentation
Generalsekreterare för Amazon Watch Sverige och grundare av organisationen i Sverige. Även ledamot i Spädbarnsfonden och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.