Profilbild för Sara Wallén

Sara Wallén Föreläsare

Mindmore AB
Personlig presentation
Sara Wallén är engagerad i digitaliseringen av kognitiva test. Hon har bl.a. författat kapitlet Digitala Test i antologin Digital Psykologi som utges våren 2021 på Studentlitteratur och undervisar på ett flertal psykologprogram i frågan. Sara är utbildad på Psykologprogrammet vid Stockholms universitet och är del av ett tiotal forsknings- och utvecklingsprojekt gällande kognition i Sverige.