Profilbild för Ann-Marie Schaffrath

Ann-Marie Schaffrath Föreläsare

Digitaliseringsdirektör
Västra Götalandsregionen

Föreläsare för

Inledning VGR-dagen

Torsdag 09:00 - 09:15 2. Live

Förändringsledning - VGR-dagen

Torsdag 10:30 - 12:00 2. Live

Paneldeltagare för

Personlig presentation
Ann-Marie Schaffrath är digitaliseringsdirektör i Västra Götalandsregionen. Ann-Marie är utbildad apotekare, men har under större delen av sitt yrkesliv arbetet som chef, både inom apotek och hälso- och sjukvård. Bland annat som chef för länssjukhuset Ryhov och Södra Älvsborgs sjukhus. Drivkraften är att med digitalisering bidra till utveckling och förändrade arbetssätt som ger värde och nytta för invånare och patienter.