Profilbild för Ulrika Sandén

Ulrika Sandén Föreläsare

Master Social Work, PhD student Innovation engineering
Lunds Universitet

Föreläsare för

Gamification och Motivational Design som sammanbindande länk i vårdkedjan och mellan olika vårdnivåer.

Ulrika Sandén är socialarbetare och doktorand i innovationsteknik vid Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet. Hon är en stark förespråkare för patientinkluderande genom kunskap och samarbete. Hon har en kandidatexamen (1999) och master (2014) i socialt arbete och en licentiatexamen i innovationsteknik (2018) från Lunds universitet.