Profilbild för Sofia Camnerin

Sofia Camnerin Paneldeltagare

Sveriges kristna råd, Enskilda högskolan Stockholm

Paneldeltagare för

Personlig presentation
Tillträdande generalsekreterare Sveriges kristna råd, nuvarande biträdande rektor på Enskilda Högskolan Stockholm. Pastor i Equmeniakyrkan, teologie doktor i Systematisk teologi, Uppsala universitet.