Profilbild för Ann-Charlotte Klaren

Ann-Charlotte Klaren Föreläsare

Projektledare
Sveriges Kommuner och Regioner
Personlig presentation
Ann-Charlotte arbetar som projektledare på SKRs Kompetenscentrum välfärdsteknik som stöttar landets kommuner i införande av välfärdsteknik. Ann-Charlotte har en bakgrund som handläggare, verksamhetsutvecklare och IT- strateg med många års erfarenhet från kommunal vård och omsorg i Skara. De senaste åren har hon arbetat som eHälsosamordnare för Skaraborgskommunalförbund och senare VästKom.