Profilbild för Linda Eskilsson

Linda Eskilsson Föreläsare

Uppsala Kommune

Föreläsare för

Att arbeta inkluderande i en utsatt stadsdel med kulturen som verktyg

Onsdag 12:30 - 13:30 1 - Live från UKK

Ordförande i Kulturnämnden Uppsala

Personlig presentation
Jag är kommunalråd och ordförande i kulturnämnden i Uppsala kommun.