Profilbild för Johan Carlsson

Johan Carlsson Föreläsare

Utvecklingschef
Vårdcentralerna Bra Liv Region Jönköpings län
Personlig presentation
Har de senaste 34 åren haft förmånen att få jobba i primärvården som distriktssköterska, verksamhetschef och de senaste sju åren som utvecklingschef för Vårdcentralerna Bra Liv, Region Jönköpings läns egna vårdcentraler.