Isabella Dahlberg Föreläsare

Föreläsare för

Att arbeta inkluderande i en utsatt stadsdel med kulturen som verktyg

Onsdag 12:30 - 13:30 1 - Live från UKK

Pedagog, Gottsunda Dans och Teater